Uživatel výplatního stroje: Brněnské energetické rozvodné závody n. p. Brno, téř Energetické rozvodné závody Brno, později Jihomoravské energetické závody Vrno

 

Výplatní stroj Francotyp, model Anker bez čísla počitadla, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (OV) - 1k, POZDĚJI FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km. Dohlédací pošta BRNO 2

 

Otisky tohoto ubjektu jsoutzajímavé zejména polohou označení oprávněného uživatele. U otisků z roku 1955 - 1957 je vzdálenost označení od horní části výplatního razítka 13 mm. U otisků z roku 1958 a dále vzdálenost činí 8mm.

Jedná se o dvě varianty otisku, které by ve sbírce neměly chybět. Třetí variantou je dvoukruhové denní razítko s můstkem u otisku s menší vzdáleností.

 

 

Otisk ze dne 15, 4, 55

 

IMG 20231107 0004

 

Otisk ze dne 4. 1. 57

 

IMG 20231107 0005

 

Otisk ze dne 21. 5. 58

 

IMG 20231107 0006

 

Otisk ze dne 10. 5. 61

 

IMG 20231107 0007