Uživatel: KOVOSVIT n.p. Sezimovo Ústí

Původně - MAS - Moravské a slovenské strojírny

Zakladatrel Baťovy závody

 

Stručná historie:

6/1936

Baťoby závody zakládají továrnu v Sezimově Ústí pod názvem MAS (Moravské a slovenské strojírny), podobný závod i na Slovensku.

12/1939

Zahájen výroba obráběcích strojů

1940

Zprovozněna slévárna

1941

Výroba soustrhů a radiálních vrtaček

1941 - 1942

Jízdní kola

1945

Továrna se soustředila na výrobu vrtaček

1946

Továrna přejmenována na Baťa n. p. Zlín, pobočný závod v Setimově Ústí, ve stejné době rozhodnuto o novém názvu po znárodnění  - KOVOSVIT.

149

Definitivní přejmenování na KOVOSVIT n. p.

1950

Výroba vrtaček a hoblovek

1960

Numerické automaty.

 

 

Vyplácení korespondence

 

Subjekt používal k vyplácení korespondence zejména výplatní stroj POSTALIA.

 

Otisk měl několik podob a zajímavou historii v souvislosti s příležitostným výplatním otiskem (1969 - 1970) - 30 let od založení továrny.

 

POSTALIA

 

Otisky KOVOSVIT bez PSČ období  - 23. 6. 69 - 13. 4. 78 -  (chybotisk otisku na ústřižku - místo "70" je uvedeno "90") s výjimkou příležitostného otisku - horní otisk níže.

Na dolním otisku níže je již otisk s PSČ (viz dále).

 

 -

kovosvit 001

 

Otisk příležitostný  zachycená data: 13. 9. 69 (bez výplatního razítka) a 20. 3. 70 (s výplatním razítkem)
 

První otisk níže: jedná se o neúplný výplatní otisk, který má zajímavý původ. Vzhledem k tomu, že nebylo povoleno denní ruční příležitostné  razítko k výročí subjektu, byl v den 13. 9. 1969 použit výplatní stroj na znehodnocení známky se zakryoým výplatním razítkem (R).

Na dolní celistvosti je už výplatní otisk celistvý včetně výplatního razítka.

 

  mas 001

 

Otisk s PSČ v označení a denním razítku v odbobí - 13. 4. 78 - 9. 5. 81 -

 

Opakovaný otisk s PSČ, nahoře na dolní koláži černotiskbe vžplatního razítka bez data (návrh výtvarníka - rytce) . dole otisk na celistvosti poštou prošlé

 

 kovosvit 002

Otisk se změněným označením (doplněno Továrny strojírenské techniky n.p. KOVOSVIT) v období - 11. 5. 82 - 15. 2. 83 -

 

kovosvit 003 

Data dle soukromé sbírky.