KOVOHUTĚ POVRLY N. P. POVRLY

Období: československé výplatní otisk s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku 1946 - 1992

Oprávněný uživatel: ČVK (České válcovny kovů) se sídlem v Praze, závod Povrkly (německy Pömmerle, též Pömerle) předtím Měďárny Čechy, též Kuferwerke Böhmen, Hauptwerk Pömmerle, poté  KOVOHUTĚ POVRLY, KOVOHUTĚ S,. M. KIROVA  s několika změnami.

Několik historických faktů o firmě :

1898 (24. 5.)

Firma se zaměřením na hurnictví iniciovanmá Moritzem Bondym. Hlavní  činnost: zpracování neželezných kovů - měď a mosaz. Firma má podpiru od banky UNION.

Název: Kupferwerke Österreich Praha (ústředí - Olivova 6), závod Povrly.

Syn Maxmilián rozšířuje výrobu o měďárnu - válcovnu a tažírnu drátů a další produkty.

1918

Přejmenování na Měďárnu Čechy.

Rozšíření o válcovny plechů, boxovnu, válcovnu a tažírku trubek.

1934

Výstavba tyčovny a trubkovny.

1945

Národní správa (Dekret prezidenta Beneše č. 100/1045).

1946 (1. 1.)

Vytvořen národní podnik Č V K (České válcovny kovů). Součástí je i soukromá firma rodiny Bondy.

1949

Založen národní podnik KOVOHUTĚ.

Podnik přejmenován na kOVOHUTĚ S. M. KIROVA

1968

Podnik slaví 70 let existence. Z návz mizí přídomek S. M. Kirova.

1971

Podnik opět s názvem KOVOHUTĚ S. M. KIROVA

(jeden ze zachycených otisků je s tímto názvem ještě v roce 1984).

 

 

 

První registrovaný otisk povrlského subjektu: na zabraných územích v roce 1944 (výplatní razítko ve tvaru obdélníku s říšskou orlicí a německým nápisem Deutsche  Reichspost). Sběratelsky: FR 8 - 3m (g) - 2km. Dohlédací pošta PÖMMERLE über AUSSIG. V označení název firmy a logo.

Zdroj otisku: Katalog výplatních otisků "Sudet" 1938 - 1945 autorů M. Boušky a L. Janů.

 

Zabraná území (Sudety - Třetí říše)

Otisk s datem 5. 2. 44

FR 8-0-3m(g)-2km

 

povrly 012 

 

Otisky 3. a 4. republiky

 

Otisk s datem 13. 1. 48

FR 8- 3m (g) - 2km

Č V K Povrly

 

povrly 001

 

Otisk s datem 12. 7,. 51

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Uživatele: KOVOHUTĚ POVRLY N. P.

zvětšeno

povrly 002

 

Otisk s datem 26. 9. 60

Změna označení

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Uživatel: Kovohutě S. M. Kirova n. p.

 

povrly 003

 

Otisk s datem 10. 3. 70

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Příležitostný otisk k 70 letům existence, změna názvu podniku.

povrly 004

 

Otisky s daty 29. 4. 79 a 22. 2. 84 .

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Změna denního razítka (doplněno PSČ pošty), změna označení - provedeny dvě změny - doplněno podnikové PSČ a zanesena opětná změna názvu (návrat S. M. Kirova).

 

povrly 010

 

povrly 009