Sokolovský revír, Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová byl založen dne 1. 4. 1960.

Tento subjekt pro vyplácení své korespondence používal výplatní stroj FRANCOTYP, otisk sběratelsky FR8 - 0 - 3m (g) - 2km. Otisky měly v období 1970 - 1980 několik podob. Dohlédací a podací pošta Vřesová u Sokolova. 

 

Otisk s datem 26. 10. 70.

Příležitostný výplatní otisk k 10. výročí existence subjektu. Příležitostný štoček je usazen vlevo od denního razítka (takových otisků není mnoho v tomto období). 

Dvě označení - stálé a příležitostné.

 

vresova 006

 

Otisk s datem 16. 2. 71

Příležitostné označení odstraněno z otisku (na obálce výročí zůstalo). 

 

vresova 004

 

Otisk ze dne 4. 6. 73

Existující označení doplněno o PSČ, upřsněna lokalita Vřesová u Sok.

 

vresova 007

 

 

Otis ze dne 2. 1. 76

Nové označení, z neznámých důvodů začerveněno, čitelný jen domicil a slovo "podatelna". K názvu doplněno "25. únor". Přes označení gumové razítko (?). 

 

vresova 008

 

Dva otisky s daty18. 5. 76 a 20. 10. 76.

Štočky s označením odstraněny z otisku a místo nich dotisknut název subjektu  červeným gumovým razítkem v různých mutacích (?). 

 

vresova 009

 

Otisk s datem 1. 9. 78

Otisk vyplácí s původním označením (obsahujícím dodatek "25. únor").  Bez úprav a doplňování gumovými razítky. 

 

vresova 010