GRAMOFONOVÉ ZÁVODY n. p.

 

Gramofonové závody národní podnik byl subjektem, kterž vznikl v nových poměrech po únoru 1948. Byly založeny v roce 1948. Rok 1951 přinesl první vylisovanou gramodesku. Pod tímto názvem existovaly až konce 90. let, kdy na ně navázal subjekt pod názvem GT MEDIA  A. S.

Na začátku své existence vyplácely Gramofonové závody svou korespondenci výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 2km. 

Dvě varianty výplatního otisku z 50.  a 60. let lišící se rámečkem výplatního razítka a číslicemi denního i výplatního razítka.

 

Otisk s datem 25. 1. 52

gramo 002

 

Otisk s datem 25. 4. 61  

 

gramo 001