ANDRÉ

V poválečném období se v Československu vyskytla společnost s ručením omezeným pod názvem ANDRÉ. Jako sídlo si zvolila Havířskou ulici 3 v Praze 1. Zabývala se knihami a časopisy ve světovém měřítku, jak to měla vepsáno do otisku, který reprodukuji níže. Tento otisk je produktem výplatního stroje Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m. - 2km. Předtím ani poté se ve světě otisků firma André neobjevila. Jedná se tedy zatím o jediný otisk tohoto uživatele. otisk byl otisknut na dopis do zahraničí dne 25. 2. 1949. 

Otisk pravděpodobně vznikl v roce 1947 a měl již nově zavedený vzhled (dvoukruhové denní razítko s můstky a výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku). Dvoutruhový otisk se zavedl koncem roku 1946 bez můstků, Během roku 1947 se dodatečně rozhodlo o zavedení můstků podle německého vzoru. Denní razítko dvoukruhové s můstky v té době nebylo až tak běžné. I vzdálenost dvou kruhů 4 mm je zajímavá. Číslice data jsou též na první pohled odlišné od běžných číslic ostatních strojů.

Co je však naprosto atypické jsou dvě poslední číslice ve výplatním razítku (s velikostí vnitřního rámečku 25 x 21 mm), které mají vzhled dutých číslic. Těchto otisků by dalo spočítat na prstech jedné ruky. 

Zajímavostí tohoto otisku je i právní statut "společnost s ručením omezeným" v roce 1949, kdy vše bylo od roku 1945 zestátněno, znárodněno a převedeno do stavu "národních podniků". Byly výjimky například u zahraničních firem se statutem afilací. Možná, že se jednalo o podobný případ. 

Stopa společnosti André, podle názvu snad švýcarského původu či kapitálu, mizí po roce 1949 ...

Otisk zvětšen za účelem lepší čitelnosti. 

 

andre 001