Veletrhy BVV 1979

 

Rok 1979 v oblasti vyplácení zásilek tohoto uživatele přinesl změny. 

Jak jsem zachytil, zásilky byly vypláceny dvěma stroji - Francotyp (nám známý z dřívějších let) , jehož otisky byly identické s předchozími, a Postalia, kde došlo k několika změnám v jeho vzhledu. 

U jedné z používaných postálek - těžko říci, které (možná, že se do podatelny dostal nový stroj Postalia) se změnilo označení oprávněného uživatele a denního razítka.

 

Změny otisku POSTALIA

Označení oprávněného uživatele:

-  název nahoře se změnil na "BVV VELETRHY/A VÝSTAVY" - dříve "BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY",

- domicil dole pod čarou  se změnil z "602 00 BRNO" na "CS 602 00 BRNO".

Denní razítko:

- nastala změna dohlédací, podací  a dodací pošty z "BRNO 2" na "602 00 BRNO 2" - šest let po zavedení PSČ v Československu se do denního razítka dostlo PSČ pošty, vše pravděpodobně ryto znovu včetně názvu pošty,

- můstky se staly silnějšími,

- v v dolním mezikruží se objevila "hvězdička".

Výplatní razítko:

- na první pohled se zdá, že zoubkování je odlišné (zde větší) orpoti předchozím dvěma výplatním razítkům u předchozích strojů - vše nasvědčuje pro použití nového stroje (?).  

 

Obrázky

FRANCOTYP

Otisky s daty 18. 1. 1979 a 30. 5. 1979 (po výměně číslic vročení)

U druhého otisku je znatelné zesílení písmen, číslic, grafických symbolů po přidání červené barvy.

Další data otisků - 5/79 - 6/79 - 

 

BVV 1979 001     BVV 1979 002

 

 

POSTALIA

 

Otisky s daty 10. 9. 1979 a 26. 10. 1979

s provedenými změnami popsanými shora

 

BVV 1979 003 

Dřívější dva štočky používané ve dvou strojích Postalia se již od tohoto roku nikdy ve stroji a jeho otiscích neobjevily.