ČESKOSLOVENSKO, VÝPLATNÍ OTISKY S VÝPLATNÍMI RAZÍTKY VE TVARU ZOUBKOVANÉHO OBDÉLNÍKU, 1946 - 1992

Chybotisky a jejich korekce

V historii čs. výplatního otisku se objevují též chyboticky, jak je tomu u ostatních filatelistických artefaktů.

Jedním z takových výskytů je chybějící stále údajedenníhpo razítka. Důvodem vypadnutí je fyzické zastarání či poškození tsroje.

Ve sledovaném období jsem namátkou narazil na dva případy:

 

KOŠICE - ŽELEZIARNE

Uživatel Východoslovenské železiarne n.p.

Celistvost s datem 1. 7. 1976 s denním razítkem pošty.

Cenný otisk označovaný "R".

Kromě pohyblivého údaje (data denního razítka) nezůstalo z této důležité části otisku vůbec  nic. Korekce byla provedena poštou a to denním razítkem blízko místa chybějícího denního razítka otisku.

 

VYPADLOSTI 001

 

BRATISLAVA

Uživatele BEZ Bratislava k. p.

Celistvost s datem 2. 11. 1988.

Cenný otisk označovaný jako "R".

Kromě pohyblivého údaje denního razíítka (data), nezůstala ani jedna stálá část razítka v otisku. Korekce poštou a denním razítkem nebyla provedena.

Cenný otisk s označením "R".

 

VYPADLOSTI 006

 

Denní razítko je skutečný korektiv, vyskytuje se na celistvostech i z jiných důvodů. O nich někdy příště.