Příležitostné otisky patří mezi nejoblíbenější výplatní otisky sběratelské veřejnosti. Mezi ně patří i  otisky, které svým rozsahem, významem a i vypovídající hodnotou jsou hodnotné. Byly to  výplatní otisky Pražských vzorkových veletrhů z klasického období Československa 30. až 40. let. Tolik otisků jednoho uživtele v mnoha podobách se již v historii čs. otisku nevyskytlo. Tím jsou tyto otisky  ještě  více atraktivní. 

Existence tohoto významného československého podniku skončila jejich zrušením v roce 1951. Vše bylo státní a "stát si i  výstavnictví bude umět nahradit, jak se odůvodnilo v zákazu Pražských vzorkových veletrhů s tím, že tato činnost je naprosto zbytečná ". Nastalo období vaku značně škodlivého.

Brzo se ukázalo, že důvody ke zrušení byly liché. Již v roce 1955, roce jakéhosi slabého uvolňování přísně řízeného hospodářství,  se začaly organizovat akce jako "něco na způsob mezinárodních veletrhů a výstav". Byly jimi Výstavy čsl. strojírenství. To přece jen při vší úctě nebylo ono. Takže se na nejvyšších politických místech  rozhodlo, že se zorganizují mezinárodní veletrhy a výstavy s úzkým vztahem k zahraničnímu obchodu.

Dne 29. 6. 1960 vyšla Vyhláška č. 104/1960 Sb. ministra zahraničního obchodu, která povolila pořádání veletrhů a výstav v zájmu zahraničního obchodu (správa a provoz výstaviště v Brně,  účast na veletrzích a výstavách v zahraničí a pořádání dalších výstav v Československu a v zahraničí ).  Vyhláška MZO se zaměřila na Brno a byl zřízen podnik zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstavy  (BVV) a současně i podnik zabezpečující technické pořádání výstav  Brněnské výstavnictví.  Praha  a její veletrhy byla historií.  Bylo rozhodnuto.

 

BRNĚNSKÉ VZORKOVÉ VELETRHY

Ne, nejde o omyl. Nebyly to obnovené pražské vzorkové veletrhy, ale Brněnské vzorkové veletrhy. 

Ještě  však nenastal čas, aby se otevřely brány Brněnského veletrhu. Přípravná fáze před rokem zřízením BVV a jejich zapojení do pořádání veletrhu byla svěřena Brněnským vzorkových veletrhům, které byly jakýmsi přeskonanem k BVV. Konaly se dva veletrhy. Jeden v roce 1959 (6. - 20. IX.), jak o tom svědčí výplatní otisk s datem 21. 7. 1959 (otisk byl použit před apo datu konání).

Druhé Brněnské vzorkové veletrhy se konaly v roce 1960 (11. - 25. IX. ) a jejich svědkem je výplatní otisk s datem 5. 7. 1960. Opět byl použit před i po konání této akce.  Ve sbírce mám ještě jeden otisk s datem 9. 4. 1960.

Mezi  oběma akcemi se odstranilo z otisku datum konání a byl používán výplatní otisk jen s textem bez data pro normální korespondenci mimo rádius obou veletrhů.  Svědčí o tom výplatní otisk s datem 25. 11. 1959., který je v sestavě otisků uprostřed. 

Otisky Brněnských vzorkových veletrhů se ještě ve veřejném prostoru neobjevily a řada z nich existuje jen na výstřižcích ke škodě oboru a sběratelů. Taková byla tehdy doba. Vždyť se propagovalo sbírání na ústřižcích, dokonce mezi sběrateli kolovaly umně vytvořené šablony na  vystřihování otisků z celistvostí. Přišli jsme tím o řadu atraktivních celistvostí, kde byly další údaje poštovní dopravy, ale též i působivé nátisky uživatelů, které jsou též sběratelsky vysoko hodnocené.  I když v té době se i nátisky a přítisky odsuzovaly jako nepotřebné pro obchod.

Otisky Pražských vzorkových veletrhů a Brněnských veletrhů a výstav jsou též velmi atraktivní, zcela jistě se k nim dostaneme v tomto seriálu později. Stojí za to.

Takže tři popisované otisky jsou zde. Omlouvám se na jejich chabou kvalitu, v těch letech, i když šlo o propagační akci velkého významu se na tyto artefakty nedbalo ....

Zajímavostí je, že název akce se objevuje na tuto dobu neobvykle hned ve čtyřech jazykových mutacích kromě češtiny - ruštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Tento otisk  uvedeného uživatele je sběratelsky označován jako  podtyp Francotyp  FR 8 - 0 - 4m -2km, dohlédací poštou byla pošta BRNO 2.

 

BVV 001