BUČINA n. p. ZVOLEN

V roce 1946 v rámci programu industrializace slovenských  regionů bylo rozhodnuto o výstavbě a provozu národního podniku BUČINA ve Zvolenu.Rozhodly tři faktory - lesnatost, poloha, pracovní síla. Zprvu byl podnik dřevozpracující jednotkou.  Nověji vyrábí z biomasy tepelnou a elektrickou energii.

I historie vyplácení výplatním stroje je zajímavá. V podatelně se vystřídalo několik strojů tří soustav: FRANCOTYP, POSTALIA - JUNIOR, POSTALIA. U stroje Postalia - Junior došlo k vyplácení otiskem bez označení uživatele, na první pohled - poštovní výplatní stroj. Nikoliv, otisk bez byl doplňován čeveným či zeleným razítkem odesilatele. Bylo i období, kdy i tento stroj vyplácel řádně s pevně usazeným označením.

Zajímavá je i historie dohlédacích pošt - nejdříve ZVOLEN 2 (Francotyp - obě období, druhé již neodpovídalo skutečnosti), poté 960 91 ZVOLEN 1 (Postalia - Junior), a nato dvě pošty - zprvu 960 01 ZVOLEN 1 a poté 960 96 ZVOLEN 1 zhruba od - 5/88-).

 

Období FRANCOTYP

Dohlédací pošta ZVOLEN 2

Byly hned dvě - před strojem Postalia - Junior a po období Postalia - Junior., která měl nedostatky, zlobil a v druhém období byla nasazen do provozu opět odložený výplatní stroj Francotyp (!). 

1. období: - 7/58 - 12/76 -

číslice  vročení vyměněny v - 3/74 -

bucina 003

FRANCOTYP - FR 8h - 4m

Dohlédací pošta ZVOLEN 2 (!)

2. období: - 3/83 - 8/83 -

________________________________________________________________________

Období POSTALIA - JUNIOR

Dohlédací pošta 960 96 ZVOLEN 1

(polské provenience, vyráběno v licenci Postalia v Polsku), časté poruchy, otisky byly nekvalitní.

Dvě podoby otisku:

a/ s označení BUČINA/NÁRODNÝ PODNIK/ZVOLEN - nalevo od denního razítka poměrně ve velké vzdálenosti (délka otisku celkem : 11,6 cm), pořadí /označení/denníi razítko/výplatní razítko/.

- 12/78 - 3/79 -

b/ bez označení (vypadlé), název dotiskován červeným nebo zeleným gumovým razítkem

- 3/82 - 3/83 - 

 

bucina 004

________________________________________________________________________

 

Období POSTALIA

Dvě dohlédací pošty!!! v jednom otisku

a/ ohlédací pošta 960 01 ZVOLEN 1

b/ dohlédací pošta 960 96 ZVOLEN 1 (- 5/88 - 4/89 - )

časové rozmezí: - 3/84 - 5/88 -

na místě označení logotyp uživatele

 

bucina 005

 

Všechny pošty jsou zároveň i podacími poštami. podnikové PSČ nezjištěno.

Neváhám dodat, že tento uživatele je jeden z nejzajímavějších v období 4. republiky (1946 - 1992). Vyskytly se tři stroje, několik otisků a v rámci jednoho otisku i k různým změnám (variantám).