V roce 1951 byla v obci Ladomerská vieska u Žiaru nad Hronom na Slovensku vybudovaná strategická hliníkárna.  Výroba začala v listopdu téhož roku a první hliník byl vyroben v roce 1953. . V Československu nebyly suroviny na výrobu strategické vojenské suroviny  hliníku, proot se dovážel z Maďarska bauxit a oxid hlinitý. Hliník byl používán pro zbrojní průmysl. Původně tato továrna měla být postavena v Maďarsku, ale z neznámých důvodů z tohoto rozhodnutí sešlo. Výroba byla nutná, neboť dovoz byl embargovaný z politických důvodů.

Původně subjekt vznikl jako KOVOHUTY Hron (1951), V roce 1954 byl tento subjekt přejmenován na Závody slovenského národného povstania (Závody SNP), později vytvořena zkratka ZSNP. K privatizaci došlo v roce 2002 a firma existuje jako ZSNP.

Stěžejním prostředkem pro vyplácení korespondence byl výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky  FR 6h - 4m. Dohléací pošta ŽIAR nad HRONOM,později ŽIAR NAD HRONOM 965 01. V denním razítku je atypické postavení PSČ - v dolním mezikruží.

Podnikové PSČ bylo 965 63. Použit v časovém rozmezí s různými změnami : od - 5/57 - 12/83 - . Často se měnily číslice vročení. Na otisku jsou vidět znaky fyzického zastarání.

 

 

SESTAVA 1

BEZ PSČ

POUZE ZMĚNA VROČENÍ

31. 5. 1957 + 20. 12. 1966

 

žiar 001

 

SESTAVA 2

S PSČ (atypická poloha)

24. 3. 1981 + 6. 12. 1983

 

žiar 002

 

POSTALIA

- 1/90 -

965 01 ŽIAR NAD HRONOM 1

 

Žiar 001

Omlouvám se za špatný otisk, předloha byla značně nekvalitní.