Je až neuvěřitelné, že po dlouhou dobu několika desítek let mohl vydržet výplatní stroj jednak vyplácet zásilky jasně a čitelně, jednak beze změny v některé jeho části. Jedním z takových případů je výplatní otisk FRANCOTYP, sběratelsky jeho otisk FR 6h - 4m uživatele VÝSTAVNICTV´9, zprvu podnik místního hospodářství, posléze národní podnik Praha. S výjimkou konce 50. a začátku 60. let nedošlo ke změně dohlédací pošty v denním razítku, vyskytla se ojedinělý výměna číslic vročení, výplatní razítko bylo stabilně stejné a hlavně označení bylo stejné o 60. let do 80. let.

Něco se našlo. Občas se vyskytly nedostatky způsobené asi proslulým neostatkem originální červené  barvy. V roce 1970/71 )?) došlo k poruše mechanismu u přetáčení data vročení. Na několika zásilká se objevily dva letopočty 197é a 1971. Ale to bylo vše.

Je zajímavé, že adresa byla tsejná po dlouhá léta. Navíc otisk "odolal" poštovním změnám, zejména zanesení PSČ v otisku se PSČ neobjevila, na obálkách ano).

Zajímavostí je denní razítko, které bylo velmi zřídkavé - razítko s přerušeným vnitřním mezikružím a vytvořením dvou "půlměsíců".

Zajímavé jsou i na svou dobu neobvyklé obálky s nátisky, jakož i podací pošta zprvu PRAHA 3, pak  PRAHA 05, ale i PRAHA 1 (dohlédací stále PRAHA 1).

 

1. sestava celistvostí:

 

Horní celistvost: 13. 8. 1958 - PRAHA 3, Výstavnictví, podnik místního průmyslu

 

Dolní celistvost: 31. 5. 1971  - PRAHA 1, Výstavnictví, národní podnik, porucha mechanismu vročení - zatím náznak - chybotisk, později zhoršení  (opraveno počátkem roku 1973)

 

vystavnictvi 001

 

Další celistvosti z bohatého provozu:

2. sestava

Horní celistvost: 3. 6. 1970/1971 (?) - porucha pokročilejší, chybotisk, pRAHA 1

Dolní celistvost: 28. 2. 1979, pRAHA 1

vystavnictvi 003