Dnešní pohled do světa výplatních otisků Československa (období 1946 - 1992, otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku) bude patřit dalšímu subjektu, který vznikl v období 4.( socialistické) republiky. Během její existence se vytvořily stovky, ba tisíce nových subjektů šité na stoprocentní státní vlastnictví.

Jedním z nich byl podnik zahraničního obchodu se speciálním zaměřením - zejména nákup západního zboží za valuty. Nazýval se TUZEX. Tato složenina názvu vznikla z prozaického TUZemského EXportu.Tento podnik zajišťoval dovoz zboží za valuty (i tuzexové poukázky oficiálně nazývané odběrní poukázky podniku zahraničního obchodu Tuzex - tzv. bony)  ve své síti obchodů.Tento podnik zahraničního obchodu vznikl dne 1. července 1957 podle vyhlášky č. 122/1957 Ú. l., později podle vyhláškjy ministra zahraničního obchodu č. 202/1968 Sb. a ještě později na základě další vyhlášky č. 163/1970 Sb.. V roce 1991 byl podnik přeměněn na akciovou společnost TUZEX a od března 1997 akciová společnost přešla do konečné likvidace. Hlavním předmětem Tuzexu byl tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej zboží všeho druhu za cizí měny. Dovoz se uskutečňoval buď přímo tímto podnikem anebo prostřednictvím dalších podniků zahraničního obchodu. V tuzexu se prodávalo i výjimečné tuzemské zboží.

Předchůdcem byl podnik DAREX (DÁrkový EXport) založený v roce 1949,  podnik se stejným účelem jako pozdější TUZEX. Stejnou cestou šly i ostatní socialistické státy - Polsko )PEWEX), SSSR (Berjozka), NDR (Intershop), Maˇadrsko (Intertourist), Rumunsko (Comturist) a bUlharsko (Corecom).

Tuzex používal pro vyplácení své korespondence nejprve výplatní stroj Francotyp, později Postalia.

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Časové rozmezí: - 5/1964 - 8/1971 -

Poznámka: u tohoto otisku došlo k výměně vročení, jak je možno srovnáním zjistit u následujících dvou celistvostí

 

tuzex 001        tuzex 002  

 

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

změna denního razítka (vložení PSČ: 110 00 PRAHA 1 před název pošty)

Časové rozmezí: - 9/1973 -9/1975 -

tuzex 003

 

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

Změna označení oprávněného uživatele (vynechání právní normy, vložení podnikového PSČ 113 43)

Čaosvé rozmezí: - 3/1956 - 5/1976 -

 

tuzex 004

 

POSTALIA

Výměna stroje

Časové rozmezí: - 5/1976 - 5/1988 -

 

tuzex 005

 

Poznámka: uživatel často používal otisk vytištěný na výplatní pásky (stroj Postalia toto umožňoval) i pro neobjemné zásilky

 

tuzex 006