Při zpracování Databáze výplatních otisků čs. pošt v letech 1946 - 1992 jsem se dostal k písmenu "L" a zasekl se u otisků libereckých pošt. Sbírka vydala pět různých otisků Francotyp a šest různých otisků Postalia, a to jen u liberecké pošty LIBEREC 1. Škála může být ještě větší, neboť ke slovu mohou přijít i různé velikosti a tvary číslic dat. Takové množství se dá srovnat jen sněkterými  poštami působícími na území velkých českých měst. Nedělal jsem si detailní přehled, ale zdá se mi, že Liberec 1 nemá zatám konkurenci. 

Dá se říci, že jsem se ocitl v džungli libereckých výplatních otisků. A to jsem u pošty Liberec 1. jen letmý pohled na další otisky (zejména otisky pošty LIBEREC 2) věští něco podobného.

Dodávám, že Databázi může zájemce sledovat takřka v přímém přenosu na tomto webu, otisky se doplňují příležitostně.

LIBEREC 1

Období strojů Francotyp

Dle mé sbírky toto období trvalo v období od - 6/59 - 12/79 -. Další soustava se vklínila do této soustavy souběžnými otisky Postalia, které začala vyplácet v polovině 60. let (o nich níže).

 

FR 8 - 0 - 3m  (g) - 1K

- 8/59 - 7/67 -

ojedinělý otisk

 

liberec 001

 

FR 4 - 0 - 4m (g) - 2K

(bez můstků), tečky za dny a měsíci

- 4/70 - 6/76 -

liberec 002

 

FR 4 - 0 - 4m (g)

denní razítko s můstky

atypické výplatní znaménko (silná tečka)

- 5/72 -

liberec 004

 

FR 4 - 0 - 4m (g)

PSČ v denním razítku

- 12/79 -

liberec 006

 

FR - BAL - 4m (g)

upravený stroj - přebudování na otisk se dvěma denním razítky pro balíkové průvodky

- 12/76 -

náhodné zjištění pomocí náhradní poštovní průvodky

 

liberec 005

 

 

LIBEREC 1

Období strojů Postalia

(souběžně vyplácely se stroji Francotyp několik let)

K pestrosti a rozsáhlé škále výplatních otisků Postalia přispělo několik skutečností.

- častá změna datumových číslic v dcenním razítku (poznatelné nejen podle tvaru a velikosti, ale zejména podle změn v údajích měsíců - střídaly se arabské a římské číslice),

- několik výplatních tsrojů,

- vsazení propagačně - služebního sdělení pošty uživatelům do stroje a jeho pozdější odstranění.

 

Chronologický přehled výplatních otisků ze strojů Postalia:

 

liberec 007

 

liberec 008

 

liberec 009

 

liberec 015

 

liberec 016

 

liberec 017

Detailní rozbory včetně popisu a časových úseků viz Databáze, záznam LIBEREC 1.