Uživatel výplatního stroje: ZORA , tována na čokoládu a cukrovinky n.p., závod 2 - Olomouc

Stručná historie:

1898

Vznik První společné moravské továrny na cukrovinky a čokoládu, zaps. spol. s r. o.

1899

Zahájena výroba

1908

Vznik akciové společnosti: Akciová společnost na cukrovinky a čokoládu v Olomouci. Poprvé se objevuje název a symbol ZORA = hvězda či jitřenka. Zkratka slova Terezie = ZORA.

1933

Továrna vyrábí 663 položek

1948

Znárodnění

Součástí znárodněného podniku i další továrny: Mikšovský, Olfedo, Union Olomouc

1959 (+-)

Moravské čokoládovny n. p. v Olomouci

60. léta

Závod součástí Čs. čokoládoven Praha

1989

Vytvořeny Čokoládovny Praha

1992

Prodáno fě. Nestlé

2004

Do závodu v Olomouci se přesouvá produkce ORION

 

CELISTVOST:

Vyplacena otiskem ze dne 22. 10. 1957 uživatele ZORA n. p. OIomouc a současně nadbytečně znehodnocena strojovým razítkem ze dne 23. 10. 1957 s vlnovkami. Znehodnocení se mohlo stát ze dvou důvodů - omylem anebo zásilka byla vyplacena 22. a podána k poštovní přepravě 23. (v tomtro případě je nutno korigovat poštovním razítkem jakéhokoliv druhu, nejčastěji se tak děje denním razítkem).

Vznikla tak celistvost, oceněníá sběrateli, nebož strojové razítko ve spojení s výplatním otiskem nenastává tak často.

Tato celistvost je na horním místě níže umístěného listu.

Dohlédací pošta OLOMOUC 1.

Později OLOMOUC 2 před uvedeným datem, ale i po uvedeném datu OLOMOUC 2  - čtyři celstostina konci tohoto příspěvku dokumetující zejména změny číslic vročení.

 

zora 001

 

 

Doplňuji dolní celistvostí, která má též své kouzlo jednak ve hvězdě Zora ve výplatním otisku, jednak v nátisku. Je z 1. republiky. Později zůstal jen název ZORA, spojení s hvězdou bylo opuštěno ... Možná oroto, že nebyla pěticípá a že vyjadřovala úplně jiný než ideologický smysl.

Zora, továrna na čokoládu Olomouc byla 178. uživatelem výplatního stroje po roce 1926. 

Výplatní tsroj FRANCOTYP, model C 4 s horním číslem počitadla.

Otisk prvního dne 13. 4. 1929.

Otisk sběratelsky: FR 8h - 4m (ov) - 1k

Dohlédací pošta OLOMOUC 2. (později změna - viz).

 

Otisk ze 4. republiky s dohlédací poštou OLOMOUC 2 (viz shora) a s různými číslicemi vročení data v denním razítku.

Jedna z celistvostí obsahuje dva otisk - to Poštovní řád výjimečně povoloval. Zde se jedná o otisk s Kčs 1,- (základní sazba), druhým pokusem doplněna otiskem v hodotě Kčs 3,- - poplatek za doporučenou poštou. I to je určitá zajímavost, která by ve sbírce neměla chybět.

Z druhé celistvosti níže je vidět, že jeden čas se tento uživatel nazýval jako MORAVSKÉ ČOKOLÁDOVNY (zde rok 1959).

 

ZORA 002

 

ZORA 003