Firma P. K. Kneisl, továrna na kakao, čokoloádu a cukrovinky Všetuly u Holešova byla 410. uživatelem výplatního stroje v Československu od roku 1926. Stalo se tak na podkladě Věstníku mPTč. 36 ze dne 13. 8. 1931.

Firma zakoupila u fy. B. Jarolímek výplatní stroj Francotyp, model B4. V označení měla po číslem počitadla ležícíí sfingu v paprscích. Na soklu: P. K. / 1863. Po touto kompozicí název KNEISL.

Otisk sběratelsky FR7h - 4m (ov) - 1k. Dohlédací a podávací pošta Všetuly. 

Otisk 1. dne 26. 5. 31 (R) 

kneisl 003

 

Otisk poštou prošlý, který si vyžádal štábní kapitán F. T. Winkler ze dne 29. 9. 31

 

kneisl 004

 

Život plynul v Českoslovesnku dál a doba Protektorátu Čechy a Morava přinesla změny ve výplatních otiscích.

Během tohoto státního celku vyplácely zásilky hned tři různé vzory výplatního otisku:

-  československý vzor v roce 1939,

-  neúplný poněmčený vzor na přelomu roku 1939/1940 (změna výplatního razítka) 

-  úplně poněmčený vzor (k výplatnímu razítku přibylo denní razítko)..

Zobrazuji první a poslední.

 

Otisk ze dne 24. 6. 39

 

kneisl 005 

 

Otisk ze dne 18. 4. 40

Pravděpodobně otisk 1. dne, pokud ano, pak (R) - archivně, ani firemně  nedoloženo 

 

kneisl 006

 

Po válce se otisk vrátil k československému vzoru (během 3. republiky).

Otisk ze dne 1. 12. 45

Pod výplatním razítkem nový nápis: :POD NÁRODNÍM VEDENÍM

 

kneisl 007

 

V dalším období (4. republiky) otisk změnil vzhled (nastoupilo výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) . Známy dvě varianty otisku:

Otisk s datem 13.4. 48.

V otisku stále název původního majitele, i když pod národním vedením.

 

kneisl 001

 

Po změně názvu změna označení - nyní SFINX národní podnik Všetuly

Otisk ze dne 28. 7. 51

 

80 002

 

Stručná kronika továrny Philipp Kneisl - SFINX - dnes Nestlé:

 

1863

Tovrána kandytů a cukrovinek založena v Holešově (Všetuly). Založil Philipp Kneisl. Po smrti  manžela firmu do roku 1900 vedla jeho manželka Emilie Kneislová.

1900

Firmu přebírají synové Philipp a Rudolf Kneislovi. Rozšiřují výrobu o ovocné draže, ovocné cukrovinky.

1910 - 1911

Vybudována továrna Všetuly u Holešova.

1912

Firma vytvořila ochrannou známku SFINGA

1920

Začaly se vyrábět čokolády PEKA, v republice 60 reprezentativních prodejen. 

1945

Konfiskace. Určení dva správci Josef tihlář a Stanislav Konečný.

1946

Nový správce Antonín vémola

1948

Znárodnění - splynutí s Čs. čokoládovnami. Potomci rodiny Kneislů zřizují výrobu v Geretsriedu v Západním Německu.

1. 1. 1949

Zřizuje se národní podnik SFINX se šesti závody, podnikové ředitelství ve Všetulech.

1950

Národní podnik zrušen. SFINX součástí Jihomoravských čokoládoven Rohatec. 

1963

Reorganizace, opět pod Čs. čokoládovnami Praha - Modřany.

1992

Privatizace. Nový vlastník Nestlé.