V období 1. 10. 1955 až 30. 6. 1960  pošta PRAHA 1 měla název PRAHA 3.

Toto přejmenování se projevilo i ve výplatních otiscích. Na několik let z denního azítks výplatního razítka zmizel původní název PRAHA 1 a byl do něj zanesen název PRAHA 3. 

V této době používala tato pošta výplatní stroje Hasler a Francotyp.  Stroje a jejich otisky nám zanechaly o této změně své svědectví. Zatím je známo pět  otisků s názvem PRAHA 3 z tohoto období.

Tři otisky ze strojů HASLER  a dva ze stroje Francotyp. Jeden  FR - 6 - 4m   a druhý FR 8 -4m.  

 

HASLER

symetrické

HAS - 4m  -  2k

Výplatní znaménko: plná tečka

Průměr denního razítka:26 mm

Otisk s datem 9. X. 56

DALŠÍ DATA: - VII/56 - I/57 - 

 

praha 3 003

 

HAS - 4m - 2k

Výplatní znaménko:dutý kosočtverec

Průměr denního razítka: 26 mm

V dolním mezikruží rozlišovací číslice "3"

Otisk s datem 16. III. 59

DALŠÍ DATA: - XI/55 - II/59 - 

 

praha 3 001

 

HASLER

asymetrický

HAS - 4m - 2k

Výplatní znaménko: plná tečka

Průměr denního razítka: 23 mm

Otisk s datem 4. XI. 55

DALŠÍ DATA: - XII/55 - XII/58 - 

 

praha 3 002

 

FRANCOTYP

FR 6 - 4m

Klasická malá hvězdička viditelně obrácená doprava, menší vzdálenost mezi vnějším a vnitřním kruhem denního razítka.

- 9/59 - 6/60 - 

Ilustrace viz str 28 Katalogu Bouška/Leiš. 

 

FRANCOTYP

FR 8 -- 4m - 2k

Výplatní znaménko: plný kosočtverec, čs. hvězdička s rozšířenými cípy, viditelně širší vzdálenost mezi věnšjím a vnitřním kruhem denního razítka. 

Otisk s datem 13 2 60

 

praha 3 004