JEDNADVACÁTÁ GLOSA KE STOLETÉMU VÝROČÍ

aneb

pošty označené 0./0.. s minoritním počtem dohlédaných výplatních strojů

 

GLOSA NA ZÁVĚR

 

POŠTY S MINORITNÍM POČTEM UŽIVATELŮ A OTISKŮ

 

Na závěr jsem si nechal ty pošty, které dohlížely na malý počet uživatelů a jejich otisků . Počet otisků v závorce za názvem pošty. Jednalo se o tyto pošty

 

PRAHA: 02 (3)

 

Jeden uživatel (Kancelář Federálního shromáždění), tři otisky, pravděpodobně tři stroje.: Francotyp (2) a Pitney Bowes (1).

Lokace pošty: Wilsonova 2/52 + 10/96,Senovážné nám. 31/976) Vinohradská 1/52

Název subjektu se též měnil.

Časové rozmezí: 1955 (?) – 1977.

Francotyp:

FR 8 – 0 – 4m

Činnost: státní orgán.

Denní razítko dvoukruh s můstky, dvoukruh bez můstků.

PSČ u stroje Pitney Bowes.

Datumové číslice: bez teček, s tečkami, dva druhy číslic.

Rozlišovací znaménka: tři hvězdičky.

Výplatní razítko: malé hroty zoubkování.

Výplatní hodnoty: československý vzor, hubené číslice

Označení uživatele: text.

Změny: a/ změna strojů a otisků, b/ změna názvu subjektu.

Příležitostné : ne.

Zajímavosti: ne.

 

PRAHA: 03 (1)

 

Pouze jeden uživatel Investiční banka.

Lokace pošty: Štěpánská 44/796, od 1951 Senovážná 3/864

Výplatní stroj Pitney Bowes.

Denní razítko s PSČ + jen dvoukruhové bez můstků.

Rozlišovací znaménka: tři malé hvězdičky v denním razítku.

 

PRAHA 012 (1)

Lokace:Hrad III. nádvoří

Jeden uživatel (Pražská drůbežářský průmysl)

Francotyp Fr 8 – 0 – 3m,

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní razítko: číslice československý vzor, hubené.

Datum?

Označení: jen text.

Lokace: Bílkova ulice.

 

PRAHA 013 (2)

 

Dva uživatelé, dva otisky (Sběrné suroviny – 1949, Řemeslnické potřeby – 1954).

Lokace: neznámá.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustavy: Francotyp, FR 8h – 4m, čs. Vzor číslic, klasická hvězdička, FR 8h – 3m, gotické číslice.

Denní razítka: obě dvoukruhé s můstky.

Číslice denních razítek drobné Označení uživatele: textové

PRAHA 033 (1)

 

Jeden otisk, jeden uživatel: Československá obec sokolská.

Lokace: Tyršův dům.

Datum 19. 9. 1949.

Francotyp

FR 6h – 4m.

 

 

PRAHA 034 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Spořitelna a záložna v Praze). Rok 1950.

Lokace: Mostecká ulice.

Činnost: vyplývá z názvu.

Soustava: Francotyp:

FR 8h -4m.

Výplatní znaménko klasické-hvězdička.

Denní razítko: dvoukruh s můstky.

Označení uživatele: text.

 

 

PRAHA 096 (1)

 

Jeden stroj, jeden otisk, jeden uživatel (Pragolak Vysočany)

Lokace: Čakovice, Cukrovarská 27/2 (?)

Činnost: barvy, laky.

Soustava: Francotyp.

Fr 8h – 3m.

Denní razítko: jednokruhové.

Výplatní číslice: čs. vzor, oválné.

Označení uživatele: název podniku, současně výzva klientům VRAŤTE nám upotřebené OBALY.

 

________________________________________________________________________________

 

Na úplný závěr: POZNÁMKY K BEZČÍSELNÝM OTISKŮM – POŠTY BEZ ČÍSEL

 

Zatím jich je devět a souvisí s poštami, které jsou uvedeny v glosách. V denním razítku je uvedeno jen asymetricky PRAHA. Některé otisky lze přiřadit k existujícím, některé vyžadují další bádání, aby vše bylo jisté. Číslo pošty je buď vypadlé, nezasazené anebo nedotištěné. Je jistě otázkou času a otisky budou přiřazeny k jednotlivým dohlédacím poštám. Zatím jsou přiřazeny k tomuto seznamu „nulkových“ pošt.

 

Jedná se o tyto otisky (abecedně, v závorce uveden rok otisku):

 

Československá obchodní komora (1971)

ČSAO – NVP (1974)

Ministerstvo zahraničního obchodu, HTS (1970) – Praha 1?

Odbyt strojů a nářadí (1965)

Phoenix (1985) – Praha 1?

SEMPRA (1985) – Praha 7?

SUPRAPHON (1985) – Praha 1?

Ústřední půjčovna filmů (1975) PRAHA 08?

Zelenina Středočeský kraj (1981) PRAHA 06?