Jedenáctá glosa ke stoletému výročí

aneb

výplatní otisky pod poštou Praha 08

 

POŠTA PRAHA 07

 

Počet otisků: 26

Počet uživatelů: 14

Počet strojů: pravděpodobně 17

 

LOKACE UŽIVATELŮ

Na Perštýně, Jungmannova, Národní, Mikulandská

 

ZAMĚŘENÍ UŽIVATELŮ

nakladatelství, energetika, průmysl, výtvarné umění, cestovní kancelář, tělovýchovná zařízení, technické služby, půjčovna filmů, Akademie věd

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH STROJŮ

výplatní stroje dvou soustav – Postalia (11 otisků) a Francotyp, kterýo něco převažuje (15 otisků)

 

STRUKTURA VÝPLATNÍCH OTISKŮ ze strojů FRANCOTYP

FR 8h – 4m

FR 8 – 0 – 4m

FR 8h – 3m

FR 6h – 4m

 

 

DENNÍ RAZÍTKO

- dvoukruhové denní razítko s můstky (silné, slabé), častý nedotisk otisku (nejsou znatelné můstky, jen jejich torza,

- rozlišovací znaménka v různých provedeních (tři křížky- Francotyp!, pěticípá hvězdička - Postalia)

- datumové číslice různého druhu a velikosti, s tečkami i bez teček za jednotlivými daty,

 

 

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO

- standardní, navzájem podobná, stejných rozměrů a zoubkování, většinou menší hroty zoubkování, též výrazně větší (Francotyp),

- výplatní rámeček u otisků Postalia – přilehlý,

- výplatní znaménka: hvězdičky - malé, velké(Francotyp), zajímavost – výplatní znaménko se sedmi cípy – identický s prvorepublikovým strojem? - zde výplatní stroj ALBATROS/nakladatelství pro děti a mládež/PRAHA 1, Na Perštýně 1 s datem 11. 6. 70

- výplatní číslice: Postalia – klasické stejného tvaru, Francotyp : československého vzoru - oválné + úzké vyšší, s menšími dvěma posledními číslicemi + gotické číslice (jeden případ uživatele TES z roku 1972)

 

 

 

OZNAČENÍ OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE

- převážně textová označení s adresou (fádní), někdy obsahuje zvýrazněný text i loga (Albatros, České energetické závody apod.),

- text a logo,

- text a zvýrazněný název subjektu,

- zkratka (ZK mezi denním a výplatním razítkem na knize)

 

U otisku Československý spisovatel v elipse mezi denním a výplatním razítkem název a výrazná zkratka CS (esteticky odlišný od textových označení),

 

ZMĚNY VZHLEDU OTISKŮ

- změna soustavy (z Francotypu na Postalii),

- změna názvu či právní podstaty,

- doplnění PSČ - otisku bez PSČ na otisk s PSČ (v některé části),

Často kombinace dvou důvodů.

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ OTISKY

nezachyceny

 

ZAJÍMAVOSTI

Výplatní znaménko v otisku uživatele Albatros (viz shora)