Výplatní otisky Franckovky 1930 - 1945

Uživatel výplatního stroje: FRANCKOVKA Jindřicha Francka synové akc,. spol. Pardubice.

Dohlédací a podací pošta PARDUBICE 2, též PARDUBITZ 2/PARDUBICE 2.

 

 

Na tento článek navazuje příspěvek "Několik pohledů" z dnešního data (zabývá se otisky 1945 - 1947).

 

14. 7. 1896

Carl Heinrich Ranck (Linec) a Robert Franck (Ludwigsberg) zakládají v Pardubicích Továrnu na kávové náhražky. 

1897

Zahájena výroba

Znakem firmy je kávový mlýnek. Tento motiv provází otisk po celou dobu existence firmy.

1948

Znárodnění.

Firma přejmenována na Kávoviny n.p.,

1960

Subjekt součástí n. p. Vitana. 

 

 

Otisky v období 1930 - 1945. 

Výplatní stroj k vyplácení zásilek: FRANCOTYP, B4 (Bafra) s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta: PARDUBICE 2

Výplatní otisk: Po celou dobu existence firmy FR 8h - 4m (ov)  - 1k stejný stroj s několika  změněnými prvky. Za 15 let existence několik otisků  - vzhled měnilo označení oprávněného uživatele.

 

1. a 2. republika

 

 Rok 1930

Otisk 1. dne 26. 5. 1930

Tento otisk vyplácel až do změny číslic v roce 1931 (změna všech číslic data a výplatní hodnoty). Výměna výplatního razítka (menší ornamenty - trojúhelníky ). 

 

Otisk s datem 4. 7, 30

Dopis adresován sběrateli výplatních otisků K. F. Pešákovi - zasláno do Lomu u Mostu, kde tento známý sběratel sloužil na poštovním úřadě. Otisk patrně vyžádán.

 

franckovka 007

 

Otisk s datem 9. 10. 30

Dopisnice adresována dalšímu známému svěrateli výplatních otisků štábnímu kapitánu Fr. Winklerovi do Vysokého Mýta. I zde se jedná o vyžádaný otisk pod záminkou zjišťování, zda u firmy pracuje jakýsi ing,. F. Růžička z Olomouce.

Líc a rub dopisnice 

 

franckovka 010      franckovka 011

 

Rok 1931 - 1938

Tento otisk vyplácel až do 15. 3. 38, kdy byl nahrazen novým štoček označení uživatele. Zde změna číslic a ornamentů (trojúhelníků - nyní menší) ve výplatním razítku. .

Otisk s datem 23. 12. 31

 

franckovka 012

 

15. 3. 1938 - 23. 7. 1938

Na počátku tohoto období byl vyhotoven nový štoček s označením oprávněného uživatele. 

 

Otisk s datem 15. 3. 38 (RR)

Otisk 1. dne. Vyskytly se však pochybnosti, zda tento otisk vůbec vyplácel, neboť doposud nebyl zachycen otisk poštou prošlý. Otisk jsem objevil mnoho let po vydání Katalogu Československo 1926 - 1939 , který jsme vytvořili spoelčně s dr. M. Bouškou. Čtyři měsíce po tomto  nalezeném otisku si nechala zhotovit dakší otisk se štočkem označení, kde je jen kávomlýnek v ozubeném kole bez firemních údajů. Podepsaly na tomto rozhodnutí složité okolnosti roku 1938?

Po nálezu jsem tento otisk do  Katalogu Bouška - Leiš  nezařadil, ani do nsledného Katalogu, který jsem vytvořil s Robertem Di Casolou. Otisk se ocitl v Seznamu esejípod označením Ess 45 jako nová esej. Zde zůstane do doby objevu poštou prošlého otisku. 

 

franckovka 013

 

Otisk s datem 23. 7. 38 (otisk 1. dne - R) 

Tento otisk již má své důkazy plnohodnosti v podobě poštou prošlých otisků  

 

franckovka 014

 

Poštou prošlý otisk z období 2. republiky s datem 5. 1. 39.

Označení uživatele velmi jednoduché - prakticky jen obchodní značka firmy bez dalšího,

 

franckovka 015

 

Období Protektorátu Čechy a Morava

 

Otisk s datem 20. 9. 39

Otisk československého (prvorepublikové vzoru, který vyplácel zásilky do doby první německé změny - výplatního razítka na německo - český název nového státního celku pod ochranou Německé říše. 

 

franckovka 016

 

Druhou podobou protektorátního otisku by měl být byl neúplný poněmčený otisk (poněmčeno výplatní razítko), Existoval však? Víme jednu věc. Dne 10. 5. 1940 nastopil úplně poněmčený otisk  (viz dále). Pokud existoval ne)plný poněmčený otis, tak v období září 1939 - 10. 5. 1940

Ve sbírce jej nemám, ve veřejném prostoru jsem na něj dosud nenarazil. Archivy nevydaly ani zmínku. 

 

Třetí podobou protektorátního otisku byl úplný poněmčený výplatní otisk , ke kterému přibylo  německo - české denní razítko PARDUBITZ 2/ PARDUBICE 2

Otisk 1. dne 10. 5. 40.

zvětšeno

franckovka 018

 

 

Otisk s datem 2. 10. 41 (poštou prošlý).

 

franckovka 019

 

A další historie po roce 1945 je vám známá ze samostatného příspěvku.