2g

1936

V roce 1936 se mění vzhled otisku a příležitostného označení. 

Dochází k těmto změnám:

- letopočet je menší a je nad textem vlevo od výplatního razítka (ped těmito otisky byl letopočet větší a pod textem),

- písmena P.V.V. jsou užší a vyšší,

- mezi datem zahájení PVV a ukončení je vloženo slovo EXPORT,

- za dny a měsíci nadále nejsou tečky.

 

Poprvé se objevuje dělené datum pro dvě akce jedno pro PVV a druhé pro export. 

 

Jarní veletrhy

Datum konání: 8. - 15. III. 1936 pro PVV a 6.  - 15. III 1936 pro export.

Otisk 1. dne - 11. 11. 35 (R) - otisk posledního dne 20. 4. 36 (R)

 

PVV 2f 001

Otisk poštou prošlý s datem 5. 2. 36

 

PVV 2f 011

 

 

Podzimní veletrhy

6. - 13. IX. 1936

Otisk 1. dne 20. 4. 36 (R) - 11. 8. 36 - 

PVV 2f 005

 

Otisk s datem 27. 4. 36 - poštou prošlá celistvost

U první číslice  - např. "1" zpozorován tento rozdíl oproti jiným otiskům začínajícím číslicí "0": rozdíl ve výšce. "0" = 5 mm,  "1" = 6 mm. Pravděpodobně od počátku. Ke změně či výměněn číslic nedošlo. 

 

PVV 2f 009

 

Otisk s datem 13. 5. 36

Suvenýrový či kontrolní otisk po čištění stroje?

 

PVV 2g 001

 

Poštou prošlý otisk s datem 11. 8. 36

 

PVV 2f 006