2e

PŘÍLEŽITOSTNÉ A PROPAGAČNÍ VÝPLATNÍ OTISKY PRAŽSKÝCH VZORKOVÝCH VELETRHŮ K JARNÍMU A PODZIMNÍMU VELETRHU 1934.

 

ilustrace 002

V tomto období nastala jedna zajímavost. Jeden jarní veletrh propagovaly dva různé výplatní otisky. Důvodem ke změně byla pravděpodobně změna konání veletrhu na jaře roku 1934. K bližšímu studiu zveřejňuji všechny otisky, které mám ve své sbírce.

 

První série otisků (1. sběratelská varianta)

Termín veletrhu: 18. - 25. III. 1934

Otisk 1. dne s datem 18. 9. 33 (R)

 

2e 001

 

Otisk s datem 19. 10. 35 - poštou prošlý

 

2e 002

 

 

Druhá série otisků (2. sběratelská varianta) 

Termín veletrhu:11. - 18. III. 1934 - ZMĚNA termínu. 

Poslední otisk 19. 4. 34

 

Otisk s datem 30. 12. 33 - poštou prošlý

První zachycený otisk se změněným datem (poštovní archivy tuto změnu nedokumentují). 

 

2e 1 001

 

Otisky se změněným datem - různá data - poštou prošlé. 

Otisk s datem 18, 2, 34

2e 1 002

 

Otisk s datem 13. 3. 34

 

2e 1 003

 

Otisk s datem 15. 3. 34

 

2e 1 004

 

V tomto roce se objevuje nový potisk reverzní strany obálek.

 

2e 1 006 

 

Na chlopni obálek se objevuje i logo PVV.

 

2e 1 007

 

Výplatní otisk k podzimnímu veletrhu v termínu 2. - 9. IX. 1934.

 

Otisk 1. dne (R) ze dne 19. 4. 1934

 

2e 2 001

 

Otisk poštou prošlý ze dne 16. 5. 34

Zásilka adresována arch. Alberu Jonášovi (R).

 

2e 2 002

 

Jeden z posledních výplatních otisků s tímnto datem konání veletrhu (2. - 9. IX. 1934)

Otisk ze dne 16. 10. 34

 

2e 2 003

 

Reverz této obálky

 

2e 2 004

 

Poslední otisk s datem 30. 10. 34 (R).

Zajímavý je stav počitadla (0921), pravděpodobně přetočen před zasazením dalšího štočku. Otisk z 16. 10.: (počitadlo 2639). 

 

2e 3 001