2b

 

PVV 2b 003

 

Pražské vzorkové veletrhy se konaly v zásadě 2x ročně, v jarním a podzimním termínu.

Od podzimu 1931 se začalo vždy s časovým předstihem pravidelně používat propagačních a příležitostných výplatních otisků s datem konání veleltrhu.

 

První příležitostný otisk začal vyplácet dne 12. 5. 1931. Dohlédací a podací poštou byla pošta PRAHA 86 VELETRHY.

Propagoval veletrh ve dnech 6. - 13. 9. 1931.

 

Otisk s datem 12. 5. 1931 (otisk č. 17) - RR

 

PVV 2b 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 20. 8. 1931, několik dní před zahájením veletrhů.

 

PVV 2b 002

 

Den posledního použití tohoto výplatního otisku: 14. 9. 1931