Národní správcovství, zestátňování a  několik znárodňovacích vln v Československu z let 1945 -  1948 přinesly masivní proměnu společnosti, a to nejen v celoroepublikovém hospodářství a majetkových vztazích.

Došlo i na výplatní stroje a výplatní otisky. Natstupila éra nekvality otisků, neúdržba strojů, časté změny označení, změny poštovních předpisů,  sklon k textovým označením bez obrázku, log a propagace výrobků a činnosti, neesetické návrhy označení, zprvu modré a pak žluté obálky, nedržování poštovních nařízení, nezájem o tento druh vyplácení, nedodržovíní nařízení Poštovního řádu o hlášení nových otisků a jejich změn. Hodně udělaly i odskudky sbratelské obce, často renomovaných sběratelů. 

Padesátá léta přinesla řadu velkých i malých změn, které do dneška nejsou úplně sběratelskou a badatelskou obcí ctitetlů výplatních otisků  zmapovány. Bohužel v té době se řada archivů likvidovala a běžný skart se dával do Sběrných surovin. Celistvosti neměly prakticky žádnou hodnotu, a když tak se uchovávaly darovaním či cenou 5 haléřů za kus.  Otisky na celstvostech byly navíc nekvalitní. Stoprocentní znárodnění přineslo své neduhy. Výplatní otisky upadly do prachgu filatelistického opovržení a prachu. Navíc se rozšířil nešvar - ústřižky. Své dokonal záasobocí systém - nedostatek jasně červené originální barvy.

Přesto se našlo několik sběratelů, kteří nám aspoň zachovaly nějaké výplatní otisky a světe div se, i na celistvostech. A přes všechna negativa patří toto zatím ještě ne úplně doložené období 44 let neprobádané, nedoložené, nekatalogizované.

A přesto přeze všechno je toto období zajímavé, jak se snažím přiblížit v různých seriálech na tomto webu (Několik pohledů, Zaniklé a zapomenuté apod.).

Nnyí nastoluji téma? otisky v 50. letech.

Jako první otisky - druhý a třetí otisk Jablonexu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz bižutérie.  Dohlédací pošta Jablonec n. Nisou.

 

Podnik zahraničního obchodu JABLONEX vznikl přeměnou jablonecké pobočky Skloexportu v roce 1952 , která se zabývala zejména vývozem bižutérie, Jablonex vtsoupildo dějin čs. vývizu jako úspěšná firma. Konec je hořký. V rocxe 2008 se akcionáří JablonexGroup rohodli Jablonex prodat.  s tím, že značku si odkoupila španělskí firma FAJOYA GROUP. Zbytek Jablonexu se věnuje realitnímu byznysu.

Vraťme se  do začátku 50. let.

Jako prvmní stroj (stroje?) si opatřil Jablonex stroje Francotyp, otisky sběratelsky: FR8h - 5m (ov) - 1k (s počitadlem), FR 8- 0 - 4m (ov) - 1k (s počitadlem). FR 8h  -  4m (ov) 1k (bez počitada), FR8 - 0 - 4m (ov) - 2km (bez počitadla). Číslice byly několikrát měněny jako část či jako  celek.

Dalším obdobím bylo období stroje Postalia, ale pod poštou Jablonec n. Nisou 1. To si necháme na příště.

 

Dnes FRANCOTYP.

Je známo 5 otisků:

Jednokruhové

  • pětimístný s počitadlem,
  • čtyřmístný s počitadlem,
  • čtyřmístný bez počitadla, 

Dvoukruhové

- čtyřmístný bez počitadla,

  • čtyřmístý bez počitadla s odlišnýmí číslicemi jako celek.

 

Doplňuji ilustraci třetího otisku (z druhého stroje bez počitadla) na ústřižku a pod ním na celistvosti. Tyto otisky jsou s datem 25. 5. 1955.

Označení oprávněného uživatele je v jedné zarovnané linii s dolními základnami výplatního razítka a nejnižšího bodu denního razítka (výhoda neexistence počitadla). Jedná se o logotyp tohoto subjektu.

Na dolní celistvosti je otisk s počitadlem, který brání zarovnání a zasahuje do obálky. Tento otisk je s datem 24. 6. 1959.

Dodávám, že převážná většina otisků je kvalitních a skutečně propagovala značku a firmu. Všechna čest.

 

jab 001