1980

Pošty začínající na písmena M, O, P.

Dokladováno poštovními archivy.

 

276 04 MĚLNÍK 4

Otisk s datem 19. 2. 1980

Horní otisk níže.

 

363 01 OSTROV NAD OHŘÍ 1

Otisk s datem 7. 3. 1980

Dolní otisk níže.

 

 

melnik ostrov nad ohri 1 001 

 

751 51 PŘEROV 1

Otisk s datem 25. 6. 1980. Poštovní archiv potvrzuje, že toto datum je datum 1. dne otisku. POkud ano, pak "R". Zvětšeno.

 

prerov 1 001