Před časem jsem ukončil seriál nazvaný Z prachu vydupané. Rozuměj: .... výplatní otisky vydupané zp rachu filatelistického opoveržení a zapomnění. Přece jen existují i další texty, které doplňují okolnosti a události tohoto sběratelstvého oboru a přímo nesouvisejí se vzpomínkami.

Jeden z těchto textů jsem našel v odloženém Rukopisu práce "Katalog výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 - 1988 (později rozšířeno do 1992, konce republiky). Podtext:   ...s výplatním razítkem ve tvaru zoubkované pseudoznámky), jehož jsem spoluautorem společně s Luďkem Janů. Domnívám se, že i když můj spoluautor je proti zveřejnění celého katalogu, pro jeho nedokonalost, neaktuálnost a neexistenci nových poznatků, domnívám se, že rukopis by měl být jako memorabilia zveřejněn.  Nicméně, úryvek neuškodí (úvod rukopisné práce  a jedna stránka z odborného  textu.) Tuto část zveřejňuji pro doplnění historických skutečností. a pro úplnější informování veřejnosti, laické i odborné.

 

OVS 1 001     RUKOPIS OVS 2 001      OVS 3 001     OVS 4 001    OVS 5 001          OVS 7 001

 

 OVS 5 001      RUKOPIS OVS 8 001