Klub filatelistů , sběratelů specializovaných oborů 00-15, pobočný spolek z.s. v rámci Svazu českých filatelistů si v roce 2018 připomněl 75 své existence. Vznikl za do Protektorátu Čechy a Morava v roce 1943. Sdružoval několik stovek filatelistů, specialistů zajímajícíh se o specializované obory, později o obory poštovní historie a celin. Otcem - zakladatelm byla legenda čs. a české filatelie Václav Nebeský.Prvním předsewdou byl Josef Kolařík.

Do othoto klubu jsme vstoupil v roce 1973 a jsem jeho členem od tohoto roku dodnes. V letech 2010 - 2018 jsem zastával funkci předsedy, dlouihých osm let, které uběhly jako voda. I když jsem se původně upsal jen na jeden až dva roky. 

Prvním počinem bylo vypracování kroniky této entity. Knižní podoba kroniky se nenávratně ztratila, takže jsem začal na zelené louce. Materiálů v archivu bylo žalostně málo, ppamětníci odešli do filatelistického nebe. Mladí nevěděli nic, jen se domnívali. Přesto jsem kroniku sestavil a pokračoval v jejím rozšiřování i poté.

 

Na webu www.kf0015.cz jsem zavěsil několik doplňků a dodatků z historie. V archivech a dobových časopisech jsem načerpal podklady i pro dnešní příspěvek., které jsou nesmírně zajímavé. Už v roice 1943 a roce následujícím klub zahájil přednáškový cyklus zajímavých přednášek bardů české filatelie. Přednášky klub provázejí dodnes. A to mu již táhne na osmdesátku! Zajímavý je i výbor klubu a jeho složení

 

 

 

FILATELISTICKÝ ŽIVOT NAŠEHO KLUBU V LETECH 1943/1944

Před několika měsíci jsme oslavili 70 let existence našeho klubu. Jaký byl filatelistický život jeho členů ve válečných letech 1943/1944? V prosinci 1943 a lednu 1944 probíhal zimní přednáškový cyklus. Byly prosloveny tyto přednášky, které byly doplněny „expozicemi ukázkových sbírek „ a „promítány světelné obrazy“:

2. 12. Václav Nebeský, Úvod do filatelie

16. 12. Karel Basika, Letecké známky a tyto na dopisech

6. 1. Václav Nebeský, Vývoj deskové značky

20. 1. Jan Mrňák, Pošta Československá 1919

Kromě vzdělávacích cyklů klub (tehdy pod názvem SK zaměstnanců města Prahy, odbor filatelie) pravidelně pořádal výměnné schůzky v neděli (dopoledne 9-12 hod.) a čtvrtek (večer 18 – 21.30hod.). Místo: Sladkovského sál v Reprezentačním domě města Prahy. Výbor zřídil i kolování. Vyzvali obchodníky, aby se zúčastňovali schůzek a prezentovali výběry poštovních známek, razítek a dalších artefaktů (v té době dobové tisky přinášel i odborné články o nálepkách, výplatních otiscích a dalších).

A jaké byly volební výsledky Valné hromady 9. 3. 1944?

 

Hlavně byl ustaven a schválen výbor 1944:

Josef Kolařík, předseda

Vilém Kovařík, místopředseda

Karel Baier, místopředseda

František Krejča, pokladník

Vladimír Bušek, správce kolování

Václav Matura, správce výměnných schůzek

František Macák, jednatel

 

 

Sepsáno a přidáno na klubový web: 8. 4. 2014 - Pokračování rubriky: Specializované obory (kronika klubu, kronika sběratelství v ČR), 70 let

KF 00-15

Autor: Ivan Leiš