Protiodběrní obligace

     jsou závazky, které se vyskytují u zvláštních obchodních operací. Nazývají se též protiodběry, countertrade, Gegengeschäfte. Při nich se vývozce zavazuje, že ua určitých podmínek odebere zboží od zahraničního dovozce či jím nominovaných subjektů. Protiodběrní obligace se stávají předmětem dalších obchodů včetně switchů a reexportů. Za určitých podmínek se zboží postupuje dalším kupcům. K realizaci slouží disažia. Anglický text přibližuje situaci v Československu v roce 1990 v této oblasti. Definite převzata z publikace !Terminologie zvláštních obchodních operací".

 

 

 

Protiobchody 1 001Protiobchody 2 001Titulka odborné terminologie 001