Posbírané citáty bez udání autorů (lidové moudrosti z českých hospod) v šedesátých letech

 

Nestačí mluvit k věci, je nutno mluvit k člověku.

Bezmezný vztek dokáže divy.

To, že zemřel, neznamená, že žil.

Jsou elektronkové mozky schopné kacířství?

Krásná lež, pozor, to už je tvorba!

Velmi úzký obzor skýtá člověku nejkrásnější vyhlídky.

Rány se zajizvují, ale jizvy rostou s námi.

Nebav se s idioty, nejsi-li psychiatr. Jsou příliš hloupí na to, aby platili za společnost neodborníkům.

Někdy člověk musí umlknout, aby mu byl dopřán sluch.

Nechceš -l i, aby ti byla vidět tvář, vyjdi ven nahý.