Každého upoutávají krátké postřehy, výroky moudrých a zkušených anebo citáty. Mnohdy překonají staletí, některé zapednou ihned poté, co byly vyřčeny. Do skladby mých stránek jsem je zařadil z mnoha zřejmých důvodů. Jsou poučné, platné v každé době. Vysvětlují leccos. A jsou stručné. Jelikož tíhnu k historii, i když amatérské, přesto nejde než začít slovem historie.

Není snad lepší definice než definice historie tak, jak ji vyřkl Cicero (Marcus Tillius), římský řečník a politik (106 - 7. 12. 43 př. n. l.), encyklopediemi uváděn jako nejslavnější řečník antického středověku.

Definice historie zní:

"Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob." (Cicero, O řečníkovi 2,36).

Dle Cicera je historie vrcholným uměleckým dílem Historia - opus oratorium maximum."