Manipulátor, toť rodný bratr a odnož psychopata

Charakteristika

 1/ Navozuje pocit viny a dovolává se rodinných vztahů, profesionální zodpovědnosti, vztahu k náboženství či jiným organizacím,

 2/ Přenáší zodpovědnost na druhé,

 3/ Odpovídá obvykle neurčitě,

 4/ Mění své názory, chování podle situace a osoby, s níž se setká,

 5/ Své žádosti zakrývá logickými důvody,

 6/ Dává druhým najevo, že nesmějí měnit své názory,

 7/ Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, soudí je a hovoří o nich s despektem,

 8/ Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje ke sdělením (telefonickýcm, písemným),

 9/ Nesděluje své názory, chování či city podle situace či osoby, s níž jedná,

10/ Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje,

11/ Dokáže ze sebe dělat oběť, aby jej jiní litovali,

12/ Nedbá na žádosti (potřeby) druhých k naplnění vlastních potřeb,

13/ Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb,

14/ Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá,

15/ Neomaleně mění téma uprostřed hovoru,

16/ Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám,

17/ Zaměřuje se na neznalost druhých,

18/ Lže,

19/ Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje výroky druhých,

20/Jje egocentrický,

21/ Závidí i partnerovi nebo dětem,

22/ Nesnáší kritiku a dokáže popírat zřejmá fakta,

23/ Nedbá na práva, potřeby a přání druhých,

24/ Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli,

25/ Jeho projev zní logicky, avšak postoje, činy a nečekaně projevuje drobné úsluhy,

26/ Dává dárečky, užívá lichotek, projevuje drobné úsluhy,

27/ V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně,

28/ Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých,

29/ Přiměje nás dělat věci, ktereé bychom z vlastní vůle nikdy nedělali,

30/ Lidé, kteří ho znají, o něm hovoří, i když není přítomen.

 

 

Zdroj: Volně zpracováno podle www.zbynekmlcoch.cz "Jak poznat manipulátora - charakteristika, 30 znaků manipulčního chování ve vztahu".