Svoboda bez vzdělání je nebezpečná,vzdělání bez svobody je zbtečné.

JFK

 

Hlupáci opovrhují moudrostí a učením.

Bible

 

Není habnbou nic nevědět, ale je hanbou se ničemu učit.

Neznámý autor

 

Cílem vzdělání a moudrost je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.

Jan Amos Komenský

 

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Marcus Tullius Cicero

 

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

 

Vzdělání má hořké kořeny, ale slakdé ovoce.

Démokritos

 

Člověk od přírody baží po vzdělání.

Aristoteles

 

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věceh nejjednodušším způsobem.

David Hume

 

Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: Vzdělání.

George Orwell

 

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se učili ve škole.

Karel Čapek

 

Vzdělání: to, co moudrému odhaluje a hloupému zahaluje, jak málo zná.

Ambrose Bierce

 

Inteligence plus charakter - to je cíl skutečného vzdělání.

Martin Luther King

 

Odpůrcem vzdělání je nevzdělanost.

Německé přísloví

 

Jen sociopat  a chaot odsuzuje vzdělání.

Anonymus