Barbarství je likvidace všeho, čemu lidé vždycky rozuměli, těmi, kteří tomu nerozumí.

Gilbert Keith Chesterton

 

Sociální pokrok bet mravního pokroku je barbarství. Mravní pokrok bez sociálního pokroku je lež.

Gilbert Keith Chesterton

 

Ruský národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aby poznal civilizaci. Výsledkem je ztráta civilizace a opětné barbarství.

Anonymus

 

Barbarství je nepoznání toho, co vyniká.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Lidstvo má jen dvě alternativy. Socialismus nebo barbarství.

Rosa Luxemburgová

 

Dokud nepřestaneme ubližovat ostatním živým tvorům, budeme pořád barbary. 

Thomas Jefferson