NEBE NA SRNSKÉ OBLOZE V PODVEČER pŘED PŔÍCHODEM NADÍLKY SNĚHU