Ve dnech 17. - 20. 5. 1990 se prolomily ledy a stala se věc nevídaní - podařilo se zorganizovat výměnný fotbalový zápas mezi obchodními partnery PZO Transakta a fou KRUPP LONTHO. Jedna část se konala v Praze, druhý v Düsseldorfu/Bochumu. V dřívějších dobách věc nemožná a nebývalá. Za velké podpory vedení obou firem a z nadšení všech zúčastněných t Československa a Německa.

Memorabilia celé události:

 

Transco 001

 

Transco 002

 

Transco 003

 

Transco 004