Některé čs. pošty v období let 1946 - 1992 našly zálibu v znehodnocování poštovních známek otisky výplatních strojů, což bylo proti poštovnímu řádu a pravidlům.  Platilo a stálep latí  pravidlo, že poštovní známky a celiny se znehodnocují výhradně poštovním razítkem. 

Některé pošty šly až do extrému jako například pošta VALASKÁ. Ta v tomto způsobu znehodnocování našla velkou zálibu. Z této pošty mám ve sbírce celkem šest celistvostí. Až na jednu, všechny jsou vyplaceny poštovními známkami a znehodnoceny anulátem výplatního otisku. Taková pošta s touto důslednou systematikou se v tehdejším Československu  jen tak nenajde.

 

valaska 002        

 

V českých zemích tímto zplůsobem znehodnocání poštovních známek a poštovních celin vynikla pošta Vamberk.

 

vamberk 002     vamberk 001