Rozdělení Československa v roce 1992 přineslo filatelistům a výplatním otiskářům nejednu zajímavost.

Jednou z nich je znárodnění slovenských (bratislavských otisků), které dnes reprodukuji v xeroxové kopii (originály byly červené). 

Část názvu bývalého státního celku (slova ČESKO) byla vysekána a vytvořilo se asymetrické SLOVENSKO.

První otisk byl v použití či zapůjčený poštou u uživatele ZSF (Zväz slovenských filatelistov), pošta 820 05 Bratislava 25), druhý otisk byl poštovní (pošta 810 00 Bratislva 1) a byl poskytnut k příležitosti Mezinárodního závodu 

automobilů v Bratislavě.

 vys slo 001