Jedním z posledních otisků uživatele První česká papírna v Karlíně F. Hadrbolec ze stroje Francotyp (FR 8h O - 4m (ov) - 1k) byl příležitostný výplatní otisk k 50 letům existence tohoto podniku Dohlédací pošta PRAHA 8.

Vyhláškou ministerstva průmyslu ze dne 26. 2. 1949 se tento subjekt znárodnil na zakladě Zákona o znárodnění č. 114/1948 Sb. Společně byla znárodněna i firma Papeterie spol. s r.o.m která tvořila s firkou F. Hadrbolec jeden hospodářský celek.

Příležitostný výplatní otisk ze dne . 2. 1948.

Výplatní otisk s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka.

 

hadrbolec 001

 

Tento stroj s odlišným otiskem a označením s vyplácel zásilky tomuto uživateli již od června 1931 na základě povolení MPT zveřejněném ve Věstbáíku šč. 13. ze dne 13. 8. 1931. Thedy byla dohlédací poštou PRAHA 6. Firma byla 419. užiavtelem stroje v pořadí v čs. poštovním provozu.

Otisk s datem 30. 6. 31

1. otisk 1. dne oficiálního použití.

 

hadrbolec 007

 

Celistvosti poštou prošlé s otisky různých dat na firemních obálkách.

Otisk s datem 2. 12. 35

zvětšeno

hadrbolec 003

 

Otisk s datem 29. 9. 31 na firemní dopisnici adresované významnému sběrateli otisků štábnímu kapitánu Fr. Winklerovi.

zvětšeno

hadrbolec 006

 

 

.