Z mého filatelistického archivu (1) .....

  1. číslo Zpravodaje komise specialzovaných oborů SČF, Praha

 

Jak je známo koncem 70. let vznikla Komise specializovaných oborů SČF v Praze. Jejím prvním předsedou byl Václav Nebeský, žezlo předsedy  po něm převzal dr. Vratislav Palkoska (oba členové KF 00 - 15 Praha).

Komise vydala v roce 1970 Zpravodaj č. 1. V něm se objevují tato jména přispěvovatelů či činovníků  - A. Kubelka (vedoucí Sekce analogických pohlednic Komise, ing. Jiří Pohorecký z KF 00-15,  který se vyslovil k razítkům, prof. Zd. Chlapík (celinář), M. Martínek (historie a současnost pošty včetně související literatury). Zpravodaj řídil "redakční kruh". Jména bohužel neznáme. Díky jmenovaným a zatím neznámým byl zasazen strom zpravodajství v poštovní historii.

Za to všem patří dík.

Zpravodaj byl tiškem technikou cyklostylu na žlutém dřevnatém papíře. Formát A4. Počet výtisků (?).

Tento šťastný nález je součástí mého archivu. Začal éru zpravodjlů, která Česko a Slovensko zavalila v druhé polovině 70. let a letech následujících.

 

ZPRA 001

 

ZPRA 002

 

 

ZPRA 003

 

 

 

ZPRA 004

 

 

 

ZPRA 005

 

 

 

ZPRA 006

 

 

 

 

ZPRA 007