ROK 1968

 

S rokem 1968 přišel velký rozvrat dosavadních postupů v prověrkách korespondence. Pracoviště zabývajících se prověrkami v budovách pošt  byla dekonspirovaná v na veřejnosti. To mělo tyto příčiny: málo konspirativní přístup pracovníků do místností pošt, místnosti neměly konkrtní označení, pracovníci nebyli na poštách dostatečně legalizováni, přeprava zadržených zásilek byla nevhodná, vedoucí pracovníci zklamali.

Došlo k různým organizačním změnám a situacím. Někde byla činnost prozrazena, někdy se ji podařilo utajit.

- pošta 120 v Praze: prověrka v vnitřním styku přerušena, vedení pošty zamezilo dalším prověrkám,

- telegrafní ústředna v Praze: prověrka přerušena, nevyhovující síť pracovníků,

- České Budějovice: prověrka maskována jako pracoviště pošty, anonymní dopis upozornil na tuto skutečnost, tisk záležitost zkoumal,

- Hradec Králové: prověrka maskována jako pošta, též proběhly informace v tisku,

- Karlovy Vary: maskováno jako pracoviště Veřejné bezpečnosti na železnici, místnosti byly uvolněny poště,

- Plzeň: prověrová místnost maskována jako pracoviště pro vojáky, uvolněno pro potřeby pošty, 

- Ústí nad Labem: prověrková místnost maskována jako pracoviště Krajské správy psojů, uvolněno poště,

- Brno: prověrková místnbost maskována jako dveizová kontrola,

- Olomouc: pracoviště prověrky korespondence maskováno jako pracoviště Veřejné bezpečnosti na železnici,

- Ostrava: maskováno jako Veřejná bezpečnost na železnici,

- Banská Bytsrica: místnosti uvolněny poště,

- Bratislava: prověrka korespondence maskovaná jako pracoviště devizové kontroly, v tisku nekonkrétní informace,

- Košice: prověrka korespondence jako pracoviště civilní obrany,

- Žilina: maskováno jako pracoviště devizové pracoviště, místnosti puvolněny poště.

Situace je nejasní, co se stalo v případě pošty O25 Praha, kde se kontrolovala korespondence z/do zahraničí.

V roce 1968 přestala pracovat řada kvalifikovaných pracovníků z obavy z prozrazení a skandalizace. 

 

Rok 1969

Situaci bylo nutno řešit. V tomto roce se uzavřela dohoda mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pošt a telekomunikací.

V dohodě se řešila výstavba pracovišť, z nichž řada byla zastaralá. Stanovila se změna v organizaci poštovního proovzu a poštovní přepravy všech druhů zásilek a telegramů v zahraniční i ve vnitřní sféře. Dohodl se i způsob předávání zásilek pracovníky pošt pracovníkům pracoviště prověrky korespondence.   Došlo k legalizaci pracovníků prověrkových pracovišť jako pracovníci pošt případně k obsazování "oddaných" pracovníkůl pro prověrky korespondence.

Koncem roku 1968 došlo k určtému ozmezení prověrky korespondence a k uplatnění zpravodajské techniky. Stanovila se pravidla k postupům při prověrkách zpravodajskými technikami.

Později se postupně dřvbější praktiky vrátily.   Prosadila ji StB. Stanovila se pravidla pro vyřazování korespondence z/do ciziny.

 

Rok 1976

Došlo ke zřízení či obnovení pracovišť prověrky korespondce v krajském a okersním měřítku. porblém zůstaly. Hlavně s kvalifikovanýmni a politicky uvědomělými pracovníky.

 

Rok 1989

V srpnu provedena mimořádná bezpečnostní opatření. Zejména v souvislosti se srpnovými událostmi (21. výročí intervence armád Varšavské smlouvy)   se kontrolovalo jen v Praze 3000 zásilek denně.  Vyřazeno bylo celkem 1600 kusů protistátních letáků, časopisů a knih.