S pomocí pošty TŘEBÍČ 1 se počátkem 90. let vytvořily dva zajímavé výplatní otisky, které se ve svém označení věnovaly esperantu.

trebic 002

 

 

První otisk je kmenový otisk pošty bez označení určený k běžnému provozu.

Další dva otisky (černotisky, originál červený)  jsou již příležitostné věnované esperantu, který má v Třebíči velké zázemí. Bez něj by tyto otisky nevznikly.

 

Druhý otisk ze dne 26. 11. 90 je věnován 6. sjezdu Českého esperantského svazu, který se konal v Třebíči ve dnech 30. 11. - 2. 12. 1990.

 

Třetí otisk ze dne 7. 1. 91 připomněl 100 let první české učebnice esperanta od F. V. Lorenze.