Při zpracování databáze otisků pošt Československa z let 1946 - 1992 jsem dorazil k písmeno "O" a konkrétně k ostravským poštám. Většina ostravských pošt používala výplatní tsroje, objevil se zde i jeden z prvních Haslerů ve č0. letech. Zatím mne zaujala ostravská pošta 2. ta byla věrná strojům Postalia a objevily se zde otisky v několika podobách.

OSTRAVA 2

První zachycený otisk má v dolním mezikruží rozlišovací znaménko ".3." Otázkou je, zda se jednalo o třetí stroj anebo tento symbol značí něco jiného?

Tento otisk vyplácel v období od - 10/73 - 4/75 - . Pozná se podle desetinné tečky dole ve výplatní hodnotě. 

 

ostrava 2 005

Existují období, kdy desetinná tečka zmizela anebo kdy tečka se objevila v horní části výplatní hodnoty

Bez tečky: - 6/89 -

S tečkou nahoře: - 1/81 - 4/83 -   (dvě varianty číslic - štíhlé, vysoké a nízké, oblé)

ostrava 2 001

 

V období roku 1976 (zachycený otisk s datem 10. 3. 1976) se provozovala další postálka bez rozlišovacích symbolů se služebně - propagačním sloganem.

ostrava 2 002

 

 

Třetím zachyceným strojem Postalia byl stroj s rozlišovacím symbolem "4". Zase se nabízí otázka: jedná se čtvrtý stroj Postalia?

Zde už otisky vyplácely se vsazeným PSČ (702 00). Časové rozmezí - 3/79 - 9/80 - 

ostrava 2 003