Na přelomu 40. a 50. let docházelo v Československu v souvislosti se změnou společenského řádu k řadě změn. Ty se dotkly i výplatních otisků a jejich vzhledu. Změny proběhly ve všech částech výplatního otisku. Změnila se denní razítka (poštovní rozhodnutí), změny doznaly výplatní razítka (poštovní rozhodnutí), musela se změnit i označení oprávněných uživatelů. (z důvodů společenských změn. vytvoření nových hospodářských jednotek a nových centralizovaných institucí).

Změny se projevily i u uživatele Zemská hasičská jednota v Čechách (dřívější název), z níž se stal Svaz československého hasičstva Praha (v gumovém razítku Československý svaz hasičstva v Praze)  

Celistvosti z roku 1949 a 1951 nám zachovaly to, co se v té době událo .....

 

Otisk s datem 4. 6. 1949

Uživatel: Zemská hasičská jednota v Čechách. Ťímská ulice, Praha.

Dohlédací pošta PRAHA 125 (před změnou z roku 1948  PRAHA 35). 

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 2km

 

hasici 002

 

Otisk s datem 29. 10. 1951

Uživatel: Svaz československého hasičstva Praha XII (Československý svaz hasičstva v Praze)

Prodejna si nadále zachovala název: Prodejna Zemské hasičské jednoty v Čechách. 

Dohlédací pošta PRAHA 125.

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 2km

 

hasici 003