Veletrhy Brno 1978

POSTALIA první stroj

V tomto roce zachytilo sběratelské úsilí a hledání jen jeden otisk ze stroje Postalia a označením starého typu (bez PSČ) s různými daty. O otiscích z druhého stroje Postalia  s novým typem označení   ze stroje Francotyp nani vidu, ani slechu (na rozdíl od dalšího roku....). Ale musím přiznat, tyto otisky jsou zřetelné, jasné, rovně a úhledně vyjeté... A to neříkám jen proto, že jedna z celistvostí nese den a msíc mého narození ....tyto otisky se v dalších letech již neobjevily, označení bylo staženo a objevuje se označení s PSČ. Ale to prozrazuji víc, než jsem chtěl. 

 

BVV 1978 007