NOVÉ POZNATKY k pokračování části 105 (Několik pohledů)

V pokračování 105 jsem se zmínil o novějších otiscích, nyní přikládám otisky z prvních let, v rámci kontinuity přikládám i dříve  reprodukované.

 

TOSTA  n. p.  AŠ

Textilní průmysl měl na západě Čech velkou a dlouholetou tradici. Počátkem 20. století, zejména ve 20. letech mohutně vzkvétal. V roce 1924 bylo v Aši registrovíno: 120 tkalcoven, 13 barvíren, 52 pletáren a 126 provozů na pletené punčochy.

Druhá světová válka přinesla pokles, rok 1945 vlivem okolností v Sudetech další problémy (vysídlení Němců) .  Nastalo znárodnění.

Roztříštěné provozy byly sceleny v jeden podnik s názvem TOvárny STÁvkového zboží, později nazvané jako TOSTA (zkratková složenina prvních dvou slov staršího názvu). Některé zdroje uvádějí, že TOSTA byla založena v roce 1953. Podle výplatních otisků to muselo být dříve (otisk zachycen s datrem z roku 1950).

Tostě předcházely  továrny  Vereinigte Ascher Färbreien (Spojené ašské barvírny) a dále Měděnec, pletařské závody.  Tosta vyráběla v Aši, Hízlové a Libé  pletené rukavice. Spadaly pod ní i přádelny. Poizději se sortiment výroby rozřil na konfekční výrobky, sportovní zboží, domácí ošacení, noční košile, pyžama, dámské prádlo, pánské košile.

Tosta později splynula  s Jitexem Písek, dostala upravený název Tostex. V roce 1997 byl na ni vyhlášen konkurs a zánik nastal v roce 1999. 

TOSTA společně s  dalšími ašskými podniky Ohara (Textilana Liberec) , rRajka, Kolora, Metal, Kovo, Aritma tvořila průmyslovou páteř města Aš.

 

Pro vyplácení své korespondence používala TOSTA pravděpodobně dva výplatní stroje fRANCOTYP, typ Bafra, které se lišily v hlavních znacích. Otisky sběratelsky FR 8 h - 4m (ov) - 1k, druhý FR 8h - 4m (ov) - 2km, třetí FR 8 - 0 - 4m (ov). Rozdíly mezi dvěma otisky - první výplatní otisk s číslem počitadla, výplatní hodnota se dvěma posledními číslicemi menšími než první, výplatní znaménko hvězdička, vnitřní rámeček 25x20 mm. Druhý otisk - bez čísla počitadla,výplatní číslice stejné a jiný tvar než u prvního otisku, výplatní znaménko kosočtverec,  denní razítko se liší v rámci druhého stroje - rozdílná síla můstku denního razítka, PSČ, změna označení, průměr prvního denního razítka (BEZ PSČ -  23 mm), průměr denního razítka  druhého otisku u tohoto stroje  (S PSČ - 24 mm). 

FRANCOTYP

Dohlédací pošta AŠ 1

FR 8h - 4m (ov) - 1k 

 - 7. 6. 1950 - 

 

tosta 001

 

FRANCOTYP

Dohlédací pošta AŠ

FR 8 h - 4m (ov) - 2lkm

- 20. 1. 1964 - 

 

bac

 

FRANCOTYP

AŠ 1

FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

- 19. 3. 1974 - 

tosta 003

 

FRANCOTYP

Dohlédací pošta 352 01 AŠ 1

FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km s PSČ

- 28. 10. 1975 - 16. 6. 1977 -

změna vročení v 1977

tosta 004