V roce 2009 vyplácel poštovní zásilky na poště 586 01 Jihlava 1 výplatní stroj Frama  model M/E s příležitostným označením. Označení obsahovalo podobizny slavných hokejistů Jirky a Jardy Holíka. Byly v něm i další textové připomínky. Setkání zorganizované v Jihlavě Olympsportem. Obálky získala na cennosti dvěma podpisy bratrů Holíků a doplněným  příležitostným razítkem výstavy poštovních známek Jihlava 2009. 

 

Výplatní otisk pošty Jihlava 1 / České republiky ze dne 13. 10. 09 (bez licenčního čísla - poštovní stroje licenci v dolním mezikruží denního razítka mít nemusí).

 

jihlava 002