Je to až k nevíře, některé lokality v bývalém Ćeskoslovensku v letech 1946 - 1992, kdy pošty vyplácely výplatními otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku, přinášely a řadu pozoruhodností. Ty by rozhodně neměly uniknout naší sběratelské pozornosti. V místech, kde byli aktivní filatelisté a příznivci poštovní historie, se často vytvářely cenné zajímavosti nejen pro sběratele. I pro občany žíjící v předmětné lokalitě. Výplatní otisky zaznamenaly události příslušného místa. To je jedna kapitola. Druhou kapitolu tvoří různé zásahy poštovní správy (přejmenování pošty apod.) či různé chybotisky či nelogické postupy ze strany servisní organizace mající na starosti výplatní stroje.

Jedním z příkladů je Kroměříž a výplatní otisky vyplácející v tomto městě.

 

Pozoruhodnost první

Kroměřížská pošta KROMĚŘÍŽ 3 používala k vyplácení zásilek výplatní stroj FRANCOTYP   - podtyp otisku: FR 8 - 0 - 4m. V denním razítku výplatního otisku se však číselné odlišení pošty "3" neobjevilo. Doporučené nálepky byly řádně označeny číslem  "KROMĚŘÍŽ 3".

 

kromeriz 001

 

Pozoruhodnost druhá a na dvakrát.

V datu denního razítka otisku je pořadí číslic: den/měsíc/rok. Právě u vročení, zejména u strojů Francotyp po nějakém období dochází k vyčerpání kapacity dvou číslic vročení a vzniká nurtnost  jejich výměny. Obvykle známe z historie čs otisku, že číslice data  byly v menším provedení, ale dodané číslice v ročení byly vyšší.

V případě Kroměříže (3) tomu bylo naopak - v roce 1983 (viz celistvost pod kapitolou první) byly číslice vročení vyšší než číslice dne a měsíce a posléze po výměně byly číslice opět stejné jako předchozí. Dodávám, že Kroměříž nebyla jediná, ale naprostá většina změněných výplatních otisků a dat v nich  tento postup nezná.

 .

 

kromeriz 001

 

 

kromeriz 002

KROMĚŘÍŽ 1 (Francotyp - FR 8h - 4m)

U otisku stroje používaného na poště KROMĚŘÍŽ 1 došlo ke stejné události - nejdříve vročení vyměněno a číslic (?), ve vročení vyšší než ostatní číslice data, posléze všechny číslice ve stejné velikosti  Že by kroměřížské specifikum?

 

kromeriz 1 001

kromeriz 1 001

Pozoruhodnost třetí

V Kroměříži bylo (a možná je dosud) velké zázemí filatelie, zejména náměstové filatelie a hlavně uměleckých děl na filatelistických artefaktech). V minulosti se tak konala celá řada úspěšných  výstav,

K těmto výstavám  (či jiným událostem jako Dnům námětové filatelie) byla vytvořena a používána řada výplatních otisků kromě jiných filatelistických artefaktů. Na tyto události tak zůstala hluboká památka.

K zasazení propagačních a příležitostných označení byl využit výplatní stroj POSTALIA vyplácející zásilky na kroměřížské poště 767 01 KROMĚŘÍŽ 1.

 

Sestava čtyř příležitostných otisků z let osmdesátých.

 

prop krom 001