Další kouzelnou a pro mne vzácnou celistvostí, která je ozdobou mé sbírky, je celistvost vyplacená otiskem stroje Pitney - Bowes  dne 12. 6. 1973 adresovaná dr. Karlu Všetečkovi. 

Celistvost jednak obsahuje  otisk, který je značně neobvyklý a v rozporu s poštovními předpisy či normou pro výplatní otisky a razítka (neobsahuje název státu ve výplatním razítku, denní razítko je bez můstků, dělá reklamu cizímu subjektu), jednak je adresována vzácnému člověku - dr. Karlu Všetečkovi, který byl jedním z československých sběratelů výplatních otisků a poštovní historie.Zasloužil se zejména o rozvoj sběratelského oboru výplatních otisků. Pracoval v komisi specializovaných oborů SČF, byl tahounem tehdejšího Zpravodaje KSO a hlavně díky jemu se zachoval exponát arch. Alberta Jonáše. Dr. K. Všetečka jej nějaký čas  po smrti A. Jonáše opatroval jako oko v hlavě a poté jej díky svým kontaktům v Poštovním muzeu v Praze daroval podle přání tvůrce exponátu této instituci. Kromě těchto předností se věnoval poštovním razítkům Prahy a jeho exponát je vystaven v dolní místnosti Poštovního muzea. 

 

vsetecka 001

 

 

Dr. Karel Všetečka je mezi dvanácti ctěnými sběratelskými legendami, které jsem zařadil do mé knihy "Stoletá historie" vydané v roce 2021 a které vydupali obor výplatních otisků z prachu filatelistického opovržení.   Tato celistvost je uvedena na čestném místě knihy v kapitole "Sběratelské legendy". 

Mj příspěvek o dr. Karlu Všetečkovi a popis jeho exponátu o razítkách Prahy je čtvrtým nejčtenějším a nejpopulárnějším příspěvkem mého webu.