V poštovním provozu se mnohokrát vyskytnou zajímavosti, které by neměly ujít pozotnosti sběratelů. Jednou z nich jsou napž. nedotisky některé z části výplatního otisku (např. nedotisk denního razítka) anebo vyčerpání kapacity číslic vročení v denním razítku. Tyto zajímavosti se vyskytly na poště PLZEŇ 13. Pošta provedla řádnou korekci pomocí ručního dneního razítka. 

 

Omezená kapacity číslic vročení denního razítka otisku- otisk s datem 28. 1. XX (1986). Letopočet doplněn denním razítkem. 

 

plzen 13 008

 

Korekce nedotisku denního razítka otisku pomocí ručního denního razítka (denní razítko u otisku  otisklo jen datum, nikoliv název pošty).  Otisk s datem 31. 5. 1985.

 

plzen 13 007