Pošta: Karlovy Vary 1

 

Výplatní stroj POSTALIA

Výrobní číslo (hlavice): 61776

Motor číslo: 10797

Služebně propagační otisk: "NEZAPOMEŇTE/ZAPLATIT/INKASO do 15. dne v měsíci".

 

Znaky otisku:

a/ označení,

b/ výplatní razítko: přilehlý rámeček, malé zoubky,

c/ denní razítko: nízké a oblé číslice, průměr vnějšího kruhu 26 mm, rozteč mezikruží 4mm.

 

Otisk 1.dne: 4. 11. 65 (R) 

   

 karlovy vary jedna 001